" Architectuur: vertaaldienst voor ontwerpers - D&V Translation
+32 (02) 791 77 53 translation@dvtranslation.com

Vertalingen voor architecten

Als architect moet je uitvoeringsdossiers opstellen voor bouw- of stadsvernieuwingsprojecten. Die administratieve fase is van groot belang voor je opdrachten, omdat je hiermee de aard van de uit te voeren werkzaamheden schriftelijk kunt vastleggen. Tijdens deze cruciale periode moet je soms zeer specifieke bouwkundige documenten vertalen.

Hier is een rol weggelegd voor onze beëdigde vertalers gespecialiseerd in architectuur: zij beschikken over de nodige vaardigheden om alle vereiste documenten om te zetten in overeenstemming met het origineel. Dat kan zowel om het bestek als om het technische gedeelte gaan.

Laat je bouwkundige documenten vertalen door een specialist

Bij D&V Translation worden alle toevertrouwde documenten nauwgezet vertaald door ‘native speakers’ –moedertaalsprekers van de gevraagde taal dus. Ons team van gespecialiseerde vertalers opereert vanuit Brussel (België) en telt 600 beëdigde vertalers. Wij vertalen alle soorten documenten, meer bepaald in Europese en, in ruimere zin, westerse, Scandinavische, Slavische, oosterse en Aziatische talen.

Wij coördineren vertalingen wereldwijd:

Traduction documents architectes

Win tijd en geld met een geslaagde vertaling

Réunion chantier architectes

Door een vertaler in te schakelen die gespecialiseerd is in architectuur, vertrouwd met de complexiteit en de terminologie van het vakgebied, kun je heel wat tijd winnen in de ontwerpfase van een stedenbouwkundig project. Maak gebruik van een ‘native speaker’, een vertaler die niet alleen naar zijn moedertaal vertaalt, maar ook vertrouwd is met de technische termen van het beroep van architect.

Als architect-stedenbouwkundige geef je advies en pas je je aan elke opdrachtgever aan. Dat kan gaan om:

  • de privésector: een bouw- or renovatieproject voor een gezinswoning;
  • de openbare sector: urbanisatieprojecten.

Taal mag nooit een belemmering zijn voor de communicatie. In het kader van aanbestedingsprocedures kan het nodig zijn om op internationale markten te reageren. Daarom is een goede vertaling door specialisten die de taal van het betrokken land als moedertaal beheersen een grote troef voor je bedrijf. Zo maak je de beste kans om geselecteerd te worden als deelnemer aan de ontwikkeling van de plaatselijke economie.

In het kader van een stadsvernieuwingscontract (SVC) of stadsvernieuwingsgebied (SVG) komen je vaardigheden sterker naar voren als de officiële documenten die nodig zijn voor de uitvoering van het urbanisatieproject goed vertaald zijn.

Strakke deadlines voor de vertaling van je documenten

Ook het projectbeheer is jouw verantwoordelijkheid: plannen opstellen en de werkzaamheden op het terrein coördineren, en niet te vergeten het administratieve gedeelte met het indienen van dossiers op het gemeentehuis. Je staat in direct contact met de plaatselijke overheden en moet de stedenbouwkundige en uitrustingsvoorschriften van de gemeente naleven.

Om de opdracht binnen te halen en aan de slag te kunnen gaan op het terrein is een snelle vertaling vereist. Onze vertaaldiensten passen zich aan jouw tempo aan en leveren kwaliteitswerk binnen zeer korte termijnen. Dankzij de expertise van elk van onze vertalers, vinden wij in geen tijd de specialist die jij nodig hebt.

Als architect speel je een belangrijke rol in de stedenbouwkundige en economische ontwikkeling. Daarom maken onze vertalers er een erezaak van om kwaliteitsdiensten aan te bieden, aangepast aan jouw behoeften, met inachtneming van de deadlines.

Neem gewoon contact met ons op voor een gratis offerte. Wij verzekeren de best mogelijke vertaling voor jou als architect.

Offerte voor vertalingen i.v.m. architectuur en bouw

Voorontwerp, voorstudies, bouwvergunningsdossier, overlegdossier aannemers, verslagen van werfvergaderingen, technische architectuurdocumenten, … Vraag snel een offerte aan voor de vertaling van al je bouwkundige documenten.