" Professionele vertalingen - D&V Translation
+32 (02) 791 77 53 translation@dvtranslation.com

Professionele vertalingen

D&V Translation is een in België gevestigd vertaalbureau dat gespecialiseerd is in professionele vertalingen. en staat in voor de vertaling van alle soorten documenten: commercieel, juridisch, financieel, toeristisch, websites … Geen enkele vertaling gebeurt automatisch. Al uw vertalingen worden toevertrouwd aan experts gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, die uitsluitend naar hun moedertaal vertalen.

De meeste professionele documenten vereisen een perfecte kennis van het vakjargon, zodat de oorspronkelijke betekenis van het document op een optimale manier kan worden omgezet naar de doeltaal. De “beroeps”-expertise is essentieel in de juridische, financiële, medische en wetenschappelijke vakgebieden.

Voor de vertaling van uw professionele documenten kunt u een gratis prijsofferte ontvangen. Het enige wat u hoeft te doen, is ons uw te vertalen documenten doorsturen. Hieronder enkele voorbeelden van professionele vertalingen die wij onze klanten bieden:

 • financiële rapporten
 • contracten
 • balansen en jaarrekeningen
 • vertalingen van websites
 • commerciële documenten
 • wetenschappelijke publicaties,

Het team van D&V Translation laat u met genoegen kennismaken met zijn vertaalexpertise!

Vraag online een gratis offerte aan om een prijsopgave en mogelijke leveringstermijn voor uw vertaling te krijgen.

Vertalingen van juridische documenten

Onze juridische vertalingen worden toevertrouwd aan experts op juridisch of financieel vlak. Naast hun vertaalvaardigheden beschikken zij ook over een ruime professionele ervaring in het juridische milieu (ex-advocaten, directeurs van juridische diensten, bankiers enz.).

Ook u kan mee genieten van deze knowhow waardoor wij u kwaliteitsvolle beëdigde juridische vertalingen beloven, alsook een zeer grote terminologische nauwkeurigheid.

Juridisch vertaalbureau

Onze vaardigheden strekken zich uit over alle juridische documenten:

 • dagvaardingen
 • vonnissen
 • memoires
 • contracten
 • akten van de burgerlijke stand
 • statuten
 • balansen
 • beëdigde documenten
 • octrooien
 • jaarverslagen enz.

Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling, of een beëdigde “conform het origineel” vertaling, is een vertaling die waarheidsgetrouw wordt verklaard door een beëdigd vertaler (of vertaalexpert). De vertaling wordt voorzien van de vermelding “gewaarmerkt conform origineel”, van een ambtsstempel alsook van de datum en handtekening van de beëdigd vertaler. De vertaling is zo “beëdigd”.

Alleen een beëdigd vertaler mag een vertaling waarmerken. Hij doet dit door zijn stempel en handtekening aan te brengen zowel op de vertaling als op het basisdocument. Zo waarborgt hij ne varietur de conformiteit van de vertaling met het origineel.

Medische en wetenschappelijke vertalingen

De medische vertaling en de vertaling van wetenschappelijke documenten zijn gespecialiseerde professionele vertalingen die veeleisend zijn op het vlak van techniek en regelgeving. Medische vertalingen hebben een invloed op de vraagstukken rond volksgezondheid en gezondheidszorg; wetenschappelijke publicaties, op hun beurt, volgen een zeer nauwgezet publicatieproces, rekening houdend met de bestaande research en de verplichtingen inzake de intellectuele eigendom.

Medisch vertaalbureau

Het gamma van medische en wetenschappelijke vertalingen is bijzonder breed en omvat zeer verschillende soorten vertalingen:

 • medische verslagen, medische publicaties met leescomité, wetenschappelijke artikelen
 • wettelijke voorschriften, toxiciteittesten, medische rapporten
 • medische dossiers, chemische documentatie, protocolsamenvattingen
 • productinformatie (indicaties voor gebruik, productkenmerken, labeling enz.)
 • verslagen van conferenties, colloquia, seminaries, workshops
 • werkdocumenten, analysedocumenten
 • jaarverslagen, officiële publicaties…

Voor een goede vertaling is het onontbeerlijk dat de vertalers over de nodige medische en/of wetenschappelijke kennis beschikken. Zij moeten niet alleen een kwaliteitsvolle vertaling, trouw aan het brondocument (medisch of wetenschappelijk document), afleveren, maar hun vertaling moet ook stroken met een zeer gerichte wetgeving.

Onze vertalingen worden zonder uitzondering verzorgd door teams van dokters, apothekers en juristen, of specialisten op het gebied van het betreffende wetenschappelijk onderzoek. Het zijn ook allemaal moedertaalvertalers.

Vraag online een gratis offerte aan om een prijsopgave en mogelijke leveringstermijn voor uw vertaling te verkrijgen.

Vertaalbureau gespecialiseerd in informatica en Telecom

De vertalingen van documenten betreffende informatica, Telecom of informatiesystemen zijn gespecialiseerde professionele vertalingen die op het vlak van beroepskennis en technische beheersing bijzonder veeleisend zijn.

De bijzonderheid van vertalingen in het domein van informatica of Telecom, is hun zeer specifieke vakjargon. Bovendien gaat het meestal om informaticaoplossingen die ter beschikking worden gesteld van een groot aantal gebruikers over de hele wereld. Iedere vertaling die de terminologie slechts zou benaderen, kan zeer negatieve gevolgen hebben voor de uitgever. Vertalingen van informatiesystemen, software of technische documenten bestemd voor gebruikers in het domein van de informatica en de telecommunicatie, worden exclusief uitgevoerd door professionals in de sector.

Gespecialiseerde vertalers

De selectie van onze vertalers (vandaag meer dan zeshonderd wereldwijd) gebeurt op basis van zeer gerichte criteria. Uiteraard is het belangrijk dat zij de taal en cultuur van de doelregio perfect kennen. Daarnaast beheersen ze noodzakelijk een vakgebied waarbinnen zij over een stevige en aantoonbare ervaring dienen te beschikken. De vertaling van een technisch document of van een software kan niet worden verzorgd wanneer de vertaler noch de kennis noch de vereiste ervaring bezit die nodig zijn om de betekenis van het document en de gebruikte woordenschat te verstaan.

Dankzij de omvang van ons netwerk van vertalers, ons netwerksysteem en onze kennisbank, slagen we erin vertalingen te verzorgen voor talloze gespecialiseerde domeinen. Bovendien kunnen wij zo terminologische gelijkvormigheid garanderen en zijn wij ook in staat om de specifieke taalsubtiliteiten goed tot hun recht te laten komen.

Voorbeelden van informaticadocumenten:

 • gebruikershandleidingen, technische fiches
 • documentatie
 • software, content-beheersystemen, softwarepakketten, informatiesystemen
 • Intranet, Extranet
 • netwerkinterfaces, gebruikersinformatie …

Voor een goede vertaling is het noodzakelijk dat de vertaler over de nodige informaticakennis beschikt.

Wij kunnen u, voor uw document, een offerte bieden die rekening houdt met uw specialiteit en met het specifieke karakter van uw bestand.

Een gratis offerte aanvragen kan gemakkelijk via onze site.

Onze inzet:

 • Vertalingen door “native speakers”
 • Vertalingen door vertalers met ervaring in het betreffende vakgebied
 • Revisie van de vertaalde documenten
 • Strikt nageleefde leveringstermijnen
 • Zorg voor een vertrouwelijke behandeling vanaf uw eerste aanvraag

Gebruik ons online offerteaanvraagformulier om een prijsopgave en mogelijke leveringstermijn voor uw toeristische vertaling te krijgen.

Commerciële vertalingen

D&V Translation vertaalt uw commerciële, marketing- en verkoopteksten. De vertalers van D&V Translation hebben specifieke vaardigheden in het domein van de verkoop en marketing (communicatie- en marketingagentschappen). De vertalingen van uw documenten zullen zo met de beste commerciële efficiëntie worden verzorgd.

Vertaalbureau voor vertalingen van commerciële en marketingteksten

Dit soort documenten moet in de eerste plaats de klant overtuigen. De gehanteerde stijl is eigen aan marketing en verkoop en kan sterk verschillen naargelang van de cultuur en de linguïstische variant.

Onze vertalers vertalen in hun moedertaal en hebben een stevige ervaring in marketing en communicatie. Zij hebben de beroepsspecifieke stijl goed onder de knie en weten dat de vertaling van een commerciële tekst verschilt van financiële, wetenschappelijke, technische of juridische vertalingen. Wanneer u een beroep doet op D&V Translations voor de omzetting van uw commerciële documenten, kan u rekenen op een vertaling van uitstekende kwaliteit, die trouw blijft aan de oorspronkelijke doelstellingen van het document.

Een offerte aanvragen voor al uw vertalingen kan snel en eenvoudig via onze website.

Vertalingen van websites

Bij de vertaling van websites, ook wel lokalisatie van websites genoemd, wordt het geheel van de elementen waaruit een website bestaat, vertaald. Voor het vertalen van websites zijn niet alleen dezelfde taalkundige vaardigheden als die bij de vertaling van financiële, commerciële, technische of andere soorten documenten nodig, maar is het nauwkeurig volgen van de webcodes en andere tools (metadata, omschrijvende attributen, hyperlinktitels) bovendien vereist.

Vertaalbureau voor vertalingen van websites

Wij vertalen de body tekst van webpagina’s (body van HTML-documenten) en de andere, speciale websiteonderdelen, zoals menu’s, headers en footers, en overige navigatie-elementen (knoppen, scripts). De vertaalde elementen worden vervolgens in hun oorspronkelijke vorm hersteld voor een optimale integratie door onze webmasters. Zij zorgen voor een goede scheiding tussen de HTML-teksten enerzijds, en de andere navigatie-elementen (menu’s, knoppen) of de beschrijvingen van multimedia-inhouden anderzijds.

De website moet, net als de commerciële vertaling, zo worden opgesteld dat hij erg efficiënt is, zowel voor de surfer als voor zoekrobots.

Webpagina’s beschikken normaliter over metatags (title, description, keywords), waardoor zoekmachines ze sneller vinden. Foto’s, grafieken en andere media zijn meestal voorzien van attributen (alt attribuut, title attribuut) die het multimedia-object omschrijven. Deze elementen zitten verscholen in de broncode en zijn onmisbaar voor een goede indexering van de webpagina. De vertaling ervan moet dus noodzakelijk afgestemd worden op deze vindbaarheid. Onze vertaalexperts genoten een opleiding in lokalisatie van websites (vertaling van websites) en vertalen de volledige inhoud, de metadata en de omschrijvende attributen van de webpagina-elementen.

Vraag online een gratis offerte aan om een prijsopgave en mogelijke leveringstermijn voor uw vertaling te verkrijgen.

Toeristische vertalingen

De vertalingen voor professionals uit de toeristische branche (vertalingen van reisgidsen, reisinformatie, hotelbrochures…), zijn gespecialiseerde professionele vertalingen die een gedegen sectorkennis op het gebied van marketing en toerisme vereisen.

De vertalingen die verzorgd worden voor de toeristische sector zijn seizoensgebonden en bestemd voor miljoenen reizigers over de hele wereld. Dit soort vertalingen vereist de capaciteit om meerdere vertalers gelijktijdig te kunnen inzetten, om zo vertalingen in alle talen te kunnen realiseren. Bovendien moeten deze vertalers de nodige culturele kennis bezitten en voldoende beschikbaar zijn. De strikte naleving van de leveringstermijnen en een noodzakelijke flexibiliteit zijn voor professionelen binnen de toeristische sector namelijk bijzonder belangrijk. Wanneer documenten voor het lopende toeristische seizoen niet binnen de deadline vertaald worden, kan dat immers ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Gespecialiseerde vertalers

De selectie van onze vertalers (vandaag meer dan zeshonderd wereldwijd) gebeurt op basis van zeer gerichte criteria. Uiteraard is het belangrijk dat zij de taal en cultuur van de doelregio perfect kennen. Daarnaast beheersen ze noodzakelijk een vakgebied waarbinnen ze over een stevige en aantoonbare ervaring dienen te beschikken. De vertaler van toeristische documenten, zoals reisgidsen, reisschema’s, catalogi of culturele gidsen, is een professional die de culturele achtergrond van de betreffende regio door en door kent.

Dankzij de omvang van ons netwerk van vertalers, ons netwerksysteem en onze kennisbank, slagen we erin vertalingen te verzorgen voor talloze gespecialiseerde domeinen. Bovendien kunnen wij zo terminologische gelijkvormigheid garanderen en zijn wij ook in staat om de specifieke taalsubtiliteiten goed tot hun recht te laten komen.

Voorbeelden van toeristische documenten:

 • hotel- en plaatsbeschrijvingen, cruises, uitstapjes, rondreizen
 • websites van reisbureaus, toeristische diensten, transportdiensten
 • culturele, artistieke, historische presentaties, overzichten van reisschema’s
 • multimediapresentaties, audiocommentaren
 • reclamefolders, flyers…

Voor een goede vertaling is het onontbeerlijk dat de vertaler over de nodige marketingkennis beschikt. Wij kunnen u, voor uw document, een offerte bieden dat rekening houdt met uw specialiteit en met het specifieke karakter van uw bestand. Deze offerte kan u snel en gratis aanvragen via onze site.

Wij garanderen:

 • Vertalingen door “native speakers”
 • Vertalingen door vertalers met ervaring in het betreffende vakgebied
 • Revisie van de vertaalde documenten
 • Strikt nageleefde leveringstermijnen
 • Zorg voor een vertrouwelijke behandeling vanaf uw eerste aanvraag

Gebruik ons online offerteaanvraagformulier om een prijsopgave en mogelijke leveringstermijn voor uw toeristische vertaling te verkrijgen.